Avgifter och regler för båtägare hos Blynäsvikens Båtklubb

På en båtklubb måste man ha ett antal regler och föreskrifter både av ordningsskäl och för att garantera hög säkerhet. Ibland kan reglerna verka krångliga att förstå. Därför beskrivs här nedanför de vanligaste medlemsskyldigheterna och vad dessa innebär. En båtklubb måste också ha en god ekonomi för att säkerställa och utveckla verksamheten.
Här nedan redovisas också aktuella avgifter. De flesta avgifterna fastställs av båtklubbens årsmöte. Ett fåtal avgifter beslutas av styrelsen.


Arbetsplikt

På båtklubben finns inga anställda som utför underhåll och reparationsarbete. Tanken med att vara medlem i en båtklubb är att medlemmarna själv utför dessa arbete. Härigenom hålls kostnaderna nere och därmed även medlemsavgiften. Alla medlemmar har att utföra 3 timmar arbetsplikt för innevarande verksamhetsår.

De flesta arbeten som skall utföras utannonseras på klubbens webbplats under länken "Projekt". Här kan medlemmar anmäla sitt intresse att deltaga i ett speciellt arbetsprojekt. Om en medlem jobbar fler timmar än årets arbetskvot kommer överskottet att ackumuleras och kan kvittas mot ny arbetsplikt kommande år.

Om medlemmen inte utför sin arbetsplikt debiteras medlemmen en avgift för utebliven arbetsplikt.
Denna avgift är för närvarande 200 kronor per utebliven timme.


Vaktplikt

Det är tyvärr så att båtarna och båtarnas innehåll gärna drar till sig oärliga människor. Inbrott och stölder på båtklubbar är ganska vanligt. Även stölder av båtar är vanligt framför allt i Stockholmsområdet. Därför har båtklubben, sedan flera år, obligatorisk vaktplikt. Vaktplikten omfattar 2 vaktnätter per båtägare. Vi har ett system med så kallad familjevakt vilket innebär att om medlem tar med sig en familjemedlem t.ex. make/maka eller vuxna barn, så tillgodoräknas 2 vaktpass för samma vaktnatt. Då behöver man inte gå vakt mer än en natt per år.

Vilka medlemmar är vaktpliktiga? Jo alla som äger bryggplats och INTE hyr ut denna genom klubbens försorg. Dessutom alla medlemmar som utnyttjar klubbens faciliteter i form av bryggplats eller vinterförvaring på varvet. Uppgift om status på vaktplikten sätts automatiskt av våra datasystem när bryggplatsfördelningen är klar i slutet på januari varje år. Utförda vaktpass utöver fastställt antal ackumuleras och kan kvittas kommande år.

Medlem som inte fullgör sin vaktplikt debiteras en avgift för utebliven vakt. För närvarande är denna avgift 800 kronor för 1 uteblivet vaktpass. Om medlemmen uteblir från 2 pass i följd debiteras 1600 kronor för pass 2. Om medlemmen även uteblir 3:dje gången i följd debiteras 1600 kronor för pass 3. Årsmötet kommer också att pröva om medlemmen skall uteslutas vid 3 uteblivna pass i följd.


Avgifter

Inträdesavgift    400 kr.
Årsavgift    400 kr.
Bryggplatsavgift    400 kr.
Avgift brygghyra    500 kr.
Arbetsplikt per timme    200 kr.
Vaktplikt 1    800 kr.
Vaktplikt 2  1600 kr.
Vaktplikt 3  1600 kr.