Blynäsvikens Båtklubbs styrelse 2019  Funktion Namn Telefon Skicka e-post
  Ordförande Henrik Hedqvist 073-920 89 84     
  Sekreterare Urban Carlswärd 070-982 54 92     
  Kassör Alexander Pfotenhauer 073-654 58 08     
  Ledamot Peter Thomelius 070-263 05 96     
  Ledamot Morgan Karlsson 070-363 79 49     
  Ledamot Per Frölund     
  Ledamot Andreas Tiger 073-054 91 08     

Senast ändrad: 2019-05-30