Stadgar för Blynäsvikens Båtklubb

Antagna av årsmötet 1998-03-15 och fastställda av extra föreningsmöte 1998-03-29.
Reviderade vid årsmöte 2007-03-13 och extra medlemsmöte 2007-04-14.