BBK - Reglemente för emblem och förtjänsttecken

Fastställt av årsmötet 1999-03-15.

 1. Förtjänstmärke med diplom
  Silverkantat klubbmärke med klubbdiplom, varav framgår att silvermärket erhållits.

  Kvalifikationer:        Styrelse- och/eller funktionärsarbete i minst 6 år.

 2. Guldmärke med diplom
  Guldkantat klubbmärke med klubbdiplom, varav framgår att guldmärket erhållits.

  Kvalifikationer:         Styrelse- och/eller funktionärsarbete i minst 10 år.

 3. Plakett med diplom
  Klubbplakett med inskription, varav bl.a. framgår att medlemmen tidigare mottagit klubbens silver- och guldutmärkelser.

  Kvalifikationer:         Styrelse och funktionärsarbete i minst 15 år.

 4. Hedersmedlemskap
  Bordsstandar med klubbstandar och graverad platta jämte diplom.

  Hedersmedlem blir för sin livstid befriad från medlemsavgift och ev. arbetspliktsavgifter.
  Hedersmedlem inbjudes som VIP-gäst till klubbens föreningsmöten.

  Kvalifikationer:         Minst 20 års sammanhängande medlemskap i klubben
                                och skall under den tiden, åtminstone under 10 års tid,
                                ha utfört förtjänstfullt klubbarbete.

                                Nomineras kan också den, som gjort tillfälliga insatser eller insats för klubben
                                och som bedömes vara av synnerlig vikt för klubben och dess medlemmar.
                                I det senare fallet behöver den nominerade ej uppfylla kravet på 20 års medlemskap.