Blynäsvikens Båtklubbs funktionärer 2017  Funktion Namn Telefon Skicka e-post
  Varvssamordnare Per Frölund     
  Vaktansvarig Morgan Karlsson 070-363 79 49     
  Mark & Fastighetsansvarig Andreas Tiger 073-054 91 08     
  Hamnkapten
  Bryggplatser
Peter Thomelius 070-263 05 96     
  Ekonomiansvarig Alexander Pfotenhauer 073-654 58 08     
  Administration Urban Carlswärd 070-982 54 92     
  Webbmaster Erik Dalhammar 076-555 75 04     

Senast ändrad: 2018-09-04