Tyvärr har kappseglingssektionens webbplats gått till de sällare jaktmarkerna!

Vi hoppas att den kommer att återuppstå inom en nära framtid.