Båtklubben bildades 1970. Klubben finns i Vaxholm och har 433 medlemmar. Klubben arrenderar en bit mark och vattenområde av Vaxholms kommun på Myrholmen och i Blynäsviken.

 

På området finns klubbhus och administrationsbyggnad. Dessutom mastskjul och förrådsbyggnad med verkstad. För segelbåtsägarna finns dessutom en mastkran.

 

EPSN0029.jpg (479156 byte)
Klicka på bilden för att se en större bild.

I hamnen har vi plats för 282 båtar. Vi har ett varvsområde med plats för drygt 200 vinterförvarade båtar. 

EPSN0039.jpg (428856 byte)
Klicka på bilden för att se en större bild.

Klubben är i första hand till för Vaxholmsbor eller båtägare med någon form av anknytning till Vaxholm (t.ex. fritidshusägare m.m.) Klubben tar dock även in icke kommuninvånare om än i begränsad omfattning.

EPSN0024.jpg (464990 byte)
Klicka på bilden för att se en större bild.

EPSN0035.jpg (476771 byte)
Klicka på bilden för att se en större bild.

Om Du är intresserad av medlemskap kan Du kontakta någon i klubbens styrelse.

EPSN0020.jpg (463936 byte)
Klicka på bilden för att se en större bild.

Tillbaka