Båtbesiktning

Säkerhetsbesiktning


Så här säger Sv. Sjö i sina bestämmelser.

För båtar som är 25 år och äldre är Säkerhetsbesiktning ett absolut villkor för båtförsäkring i Svenska Sjö. För enbart ansvarsförsäkring ställs inte detta krav. Besiktningens giltighetstid är fem år. Tala med din egen klubbs eller närmaste båtklubbs besiktningsman för att klara av besiktningen i tid! Genomförd besiktning skall anmälas till Svenska Sjö AB. Vi rekommenderar att säkerhetsbesiktning ska ske redan när båten är 20 år.

Vår båtklubb har just nu en aktiv besiktningsman

Jan Wigren
Oxelvägen 9
18533 VAXHOLM

Telefon hem: 070-884 88 49
Telefon arbete:
Mobiltelefon:
E-post: jan.wigren@svt.se